เลือกขวดนมแบบไหนให้ลูกดี ขวดนมคอแคบ ขวดนมคอกว้าง ต่างกันอย่างไร

เลือกขวดนมแบบไหนให้ลูกดี - newborngift

ขวดนมคอแคบ ขวดนมคอกว้าง ต่างกันอย่างไร เลือกขวดนมแบบไหนให้ลูกดี

ในการเลือกขวดนมแบบไหนให้ลูกดีนั้น อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือเรื่องของคอขวดนม ขวดนมคอแคบ ขวดนมคอกว้าง มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ไปติดตามอ่านกัน

ขวดนมคอกว้าง มีข้อดีอย่างไร

 • ลักษณะพิเศษของขวดนมคอกว้างคือ ฐานจุกนมจะกว้างตามไปด้วย ซึ่งลักษณะจุกนมแบบนี้จะคล้ายเต้านมของคุณแม่มากกว่าขวดนมคอแคบ
 • การเลือกใช้ขวดนมคอกว้างนั้น จะเหมาะสำหรับคุณแม่ที่เอาลูกเข้าเต้าสลับกับการป้อนลูกด้วยขวดนม เพราะทำให้ลูกไม่สับสนระหว่างขวดนมกับการเข้าเต้า ลดปัญหาลูกเข้าเต้าแล้วไม่เอาขวดนม หรือเมื่อฝึกลูกให้กินขวดนมก็จะทำให้ปัญหาการไม่เอาเต้าลดลงได้
 • ขวดนมคอกว้างล้างง่ายกว่า แห้งเร็วกว่า เนื่องจากพื้นที่ที่คอขวดกว้างกว่าขวดนมคอแคบ

ขวดนมคอกว้าง มีข้อเสียอย่างไร

 • ขวดนมมีความกว้างมากกว่าขวดนมคอแคบ จึงทำให้ถือลำบากกว่าขวดนมคอแคบ
 • เด็กทารกบางคนถือไม่ถนัด เนื่องจากความกว้างที่มากเกินไป
 • ใช้พื้นที่ในกระเป๋าในการเก็บมากกว่า
 • อาจจะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อยในบางยี่ห้อ เมื่อเทียบกับขวดนมคอแคบ

เลือกขวดนมแบบไหนให้ลูกดี ขวดนมคอกว้าง ขวดนมคอแคบ - newborngift

ขวดนมคอแคบ มีข้อดีอย่างไร

 • มีความพิเศษของจุกนม โดยสำหรับขวดนมคอแคบในบางยี่ห้อ จะมีความพิเศษของจุกนมเฉพาะแค่กับขวดนมคอแคบเท่านั้น เช่น จุกนมพิเศษสำหรับเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ จุกนมยาวพิเศษ เป็นต้น
 • หาซื้อจุกนมได้ง่ายกว่า มีจุกนมให้เลือกเยอะกว่า และในบางยี่ห้อ จุกนมธรรมดาจะมีราคาที่ถูกกว่าจุกนมสำหรับขวดนมคอกว้างเล็กน้อย
 • หาซื้อง่ายกว่า และในบางยี่ห้ออาจมีราคาที่ถูกกว่าขวดนมคอกว้างเล็กน้อย

ขวดนมคอแคบ มีข้อเสียอย่างไร

 • ลูกอาจสับสนและไม่เอาขวดนม ตอนที่คุณแม่ต้องกลับไปทำงาน หรือฝากเลี้ยง
 • ล้างยากกว่า เนื่องจากบริเวณคอขวดแคบ และอาจจะทำให้มีบางบริเวณหรือบางส่วนที่ล้างไม่สะอาด

ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ของทั้งขวดนมคอกว้าง และคอแคบกันไปแล้วก็เลือกขวดนมแบบไหนให้ลูกดีตามความเหมาะสมกันได้เลย